LIIKENNESUUNNITTELUN SEURA RY
on liikennetekniikan tieteellinen yhdistys ja toiminut jo vuodesta 1974.


Liikennesuunnittelun Seura (per. 1974) on kansallinen tieteellis-ammatillinen yhdistys, jolla on noin 150 jäsenta. Seuran erikoisaloja on osaamisen syventäminen ja alan kansainväliset asiantuntijayhteydet. Seura julkaisee tieteellista "Liikenne” vuosikirjaa, osallistuu aktiivisesti alan kehittämistä koskevaan keskusteluun monella eri foorumilla sekä kansallisesti, että EU-tasolla. Yhdistys järjestää vuosittain kansallisen liikennesuunnittelukipalilun alan korkeakouluopiskelijoille.
Liikennesuunnittelun Seuran hallitukseen kuuluvat vuonna 2020 kuuluvat valtiot.tri. Kalle Toiskallio (puheenjohtaja), fil.lis, dipl.ins Ville O.Turunen (vara-puheenjohtaja), BTA Tanja von Knorring (toiminnanjohtaja), älyliikenneasiantuntija Sami Sahala, oik.tri Mika Sutela, valitot.maist Raimo Tengvall.

Trafikplaneringsföreningen i Finland
har verkat sedan år 1974 som den vetenskapliga föreningen i branschen

Trafikplaneringnsföreningen i Finland rf är den nationella teknisk-vetenskapliga föreningen, med ungefär 150 medlemmar. Föreningens specialområde är fördjupade kunskaper och branschens internationella expertrelationer. Föreningen publicerar en årsbok "Liikenne" (finska, engleska), Föreningen deltar aktivt i diskussionen om branschens framtid på olika forum både nationellt och på EU-nivå, och arrangerar en trafikplaneringstävling åt högskolestudearanden.
Föreningen leds av en styrlelse som väljs varje år. Styrelsen för 2020 består av Pol.dr Kalle Toiskallio (ordförande), Fil.lic., Dipl.ing. Ville O.Turunen (vice-ordförande), BTA Tanja von Knorring (verksamhetsledare), intelligenttrafikspecialisten Sami Sahala, Jur.dr. Mika Sutela, Pol.mag. Raimo Tengvall.

The Finnish Traffic and Transportation Planning Association
has been since 1974 the scientific society for the branch

The association is the national technic-scientific society, with about 150 members. The society is specialised especially in, in-depth knowledge and international expert relations in the field of traffic and transport technology. The society publishes a yearbook, "Liikenne - Traffic and Transportation" with articles in Finnish and English. Our association is also involved in the ongoing discussions on the development of traffic and transportaton planning issues on many forums on both national and EU-level.
The society is managed by a yearly elected board. The board of 2020 is as follows: Doctor of Sociology Kalle Toiskallio (Chairperson), Licentiate of Philososphy, Diploma Engineer Ville O.Turunen (Vice-Chairperson), Bachelor of Tourism Administration Tanja von Knorring (Executive Director), Specialist of intelligent traffic solutions Sami Sahala, Doctor of Law Mika Sutela, Master of Politology Raimo Tengvall. 


TULEVIA TAPAHTUMIA

LIIKENTEEN KEVÄTPÄIVÄ
ja Seuran kevätkokous

SIIRRETTY COVID19 takia


Uusi päivämärä: TILAISUUS PERUTTU
Paikka: Tieteiden talo, sali 404
Aihe: Suurten tie- ja katutyömaiden organisointi
Seuran kevätkokous samassa paikassa, TILAISUUS PERUTTU

HYVÄ LIIKENNE PÄIVÄ 18.03.2020 klo 15:00-18:00Paikka: Tieteiden talo, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki

Ohjelma:
TILAISUUS PERUTTU valtioneuvoston antamien kokoontumista koskevien ohjeiden mukaisesti.

LIIKENNE-vuosikirja 2020

Tästä löytyy tämän vuoden vuosikirjamme kirjoitusohje LATAA TÄSTÄ